* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1996

Số lượng: 4.800
1 0862.79.1996 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0333.03.1996 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0383.11.11.96 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0376.11.11.96 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0389.96.1996 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0865.68.1996 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0348.10.04.96 1.100.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0385.67.1996 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0367.20.02.96 1.100.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0869.30.1996 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0352.22.1996 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0378.22.1996 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0336.05.1996 2.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0862.33.1996 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0387.66.1996 2.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0867.77.1996 13.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0865.66.1996 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 086.555.1996 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0333.66.1996 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0867.88.1996 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0377.11.11.96 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0337.68.1996 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0352.27.1996 2.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0869.78.1996 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim