* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0363.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0337.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0329.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0379.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0865.55.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0865.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0975.45.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0964.66.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0866.86.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0963.49.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0396.66.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0986.46.1981 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0397.11.11.81 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0983.48.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0334.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0963.67.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0971.11.10.81 3.500.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0972.90.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0339.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0327.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0978.63.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0969.17.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0965.33.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim